Modelle Shoes (“Hüseyinler Ayakkabı San. Tic. Ltd. Şti.” veya “Şirket”) mümkün olan en iyi internet sitesi deneyimini size sunmak için çerezler ve diğer çevrim içi tanımlama teknolojileri (örn., web işaretçileri, gifler) (birlikte kısaca “Çerez(ler)” olarak anılacaktır) kullanmaktadır. Çerezler, bilgisayarınıza, akıllı telefonunuza, tabletinize, giyilebilir cihazınıza, akıllı televizyonunuza ve/veya sair terminal cihazlarınıza yerleştirilen ve tarayıcınız tarafından kaydedilen düşük boyutlu ve zengin metin biçimli metin dosyalarıdır. Çerezler, takma isimli olsalar veya bir kişiyi doğrudan tanımlamasalar dahi, diğer bilgiler ile birleştirilerek bir kişiyi belirlenebilir kıldıkları takdirde kişisel veri olarak kabul edilmektedirler.

Şirketimiz, gizliliğinize ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınıza saygı duymakta ve sizinle güvene dayalı bir ilişki kurmak ve sürdürmek için çalışmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, Çerezler de dahil kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, işbu Çerez ve Diğer Tanımlama Teknolojilerine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile www.modelleshoes.com adresli internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği ve hangi amaçlarla ne tür çerezlerin kullanıldığı ile bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizleri detaylı şekilde ve şeffaflıkla bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi hakkında detaylı bilgilere https://www.modelleshoes.com bağlantı adresi üzerinden erişilebilecek Modelle Shoes Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

1.Veri Sorumlusu
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 000000 sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Savur Sok. No:20/1 Merter / İstanbul adresinde bulunan Şirket tarafından işbu Aydınlatma Metni çerçevesinde işlenmektedir.

2.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik yollarla, elektronik ortamdan internet sitelerimiz, tarayıcılarınız, üçüncü parti reklam ortaklarımız, üçüncü parti çerez uygulamaları ve sosyal medya platformları ile bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla ve Çerezler aracılığıyla toplanmaktadır.

3.Çerez Türleri
3.1.Kullanım Sürelerine Göre Çerez Türleri:
(i) Oturum Çerezleri
Geçici Çerez olarak da adlandırılan oturum Çerezler’i, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Kullanıcı internet tarayıcısını kapattığında oturum Çerezler’i de silinmektedir.

(ii) Kalıcı Çerezler
İnternet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmeyen ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinen Çerezler’dir. Bu Çerezler aracılığıyla kullanıcı bir internet sitesini her ziyaret ettiğinde kullanıcının işlenen kişisel verileri sunucuya iletilmektedir. Reklam verenlerin bir kullanıcının internet tarama alışkanlıklarıyla (web browsing habits) ilgili bilgilerini uzun bir süre boyunca kaydederek kullanabilmeleri nedeniyle kalıcı Çerezler, izleme Çerezler’i olarak da adlandırılırlar. Ayrıca, bu Çerezler kullanıcıların tercihleri doğrultusunda internet sitelerindeki hesaplarına giriş yaparken her seferinde giriş bilgilerini tekrar girmemelerini sağlamak üzere de kullanılabilirler.

3.2. Kaynaklarına Göre Çerez Türleri:
(i) Birinci Taraf Çerezler
Birinci taraf Çerezler, doğrudan ziyaret ettiğiniz çevrim içi mecralarımız yani tarayıcınızın adres çubuğunda gösterilen URL adreslerimiz tarafından yerleştirilmektedir.

(ii) Üçüncü Taraf Çerezler
Üçüncü taraf Çerezler ziyaret ettiğiniz çevrim içi mecralarımızdan (ya da etki alanından) farklı bir üçüncü kişi (diğer bir deyişle etki alanı) tarafından yerleştirilmektedir.

3.3. Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Türleri:
(i) Zorunlu Çerezler
Zorunlu Çerezler, çevrim içi mecralarımızın çalışması ve talep etmiş olduğunuz bilgi toplumu hizmetlerinin (örn. log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi amaçlarıyla kullanımı zorunlu olan Çerezler’dir ve bu nedenle açık rıza hukuki şartına dayanmamaktadır. Tarayıcı ayarlarınızı bu Çerezler’i engelleyecek veya sizi uyaracak şekilde belirleyebilirsiniz. Ancak bu durumda internet sitemizin bazı bölümleri çalışmayabilecektir. Öte yandan, amacı internet sitesinin veya uygulamanın hedef kitlesini ölçmek ve anonim istatistikler üretmek ile sınırlı olan birinci taraf Performans / Analitik Çerezler de performans ölçümü, navigasyon problemlerinin tespiti, teknik performansın optimizasyonu veya ergonomi, gerekli sunucuların gücünün tahmini gibi ihtiyaçların karşılaması, diğer bir deyişle, bir internet sitesinin veya uygulamanın işleyişi ve günlük yönetimi için kullanılmasının talep edilen hizmetle ilişkili olması halinde açık rıza hukuki şartına dayanmaksızın Zorunlu Çerezler arasında değerlendirilebilmektedir. Söz konusu kapsamdaki Performans / Analitik Çerezler aracılığıyla kişisel verileriniz işlenirken başta amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesi olmak üzere genel ilkelere riayet edilmekte, işlenmesi zaruri olmayan kişisel veriler anonimleştirilmekte ve kullanım amacıyla orantılı olarak makul saklama süreleri belirlenmektedir. Zorunlu Çerezler kapsamında değerlendirilen birinci taraf Performans / Analitik Çerezler, hiçbir surette internet sitesi gezinimlerinizin farklı internet siteleri ve uygulamalar arasında çapraz takibi amacıyla kullanılmamakta olup, bu amaçtaki Performans / Analitik Çerezler yalnızca bulunması halinde açık rızanız kapsamında kullanılabilmektedir.

(ii) İşlevsel Çerezler
İşlevsel Çerezler, zorunlu Çerezler dışında kalan ve bilgi toplumu hizmetlerini açıkça talep etmiş olduğunuz haller hariç olmak üzere, internet sitelerimizin ve uygulamalarımızın daha işlevsel kılınması ve tercihlerinizin hatırlanması yoluyla kişiselleştirilmesi (örn. tercih ettiğiniz dil veya erişim sağladığınız bölge gibi internet sitemizin davranışını ve görümünü değiştiren bilgileri hatırlaması) amaçlarıyla kullanılan Çerezler’dir. Söz konusu Çerezler Ay Marka veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından açık rızanıza istinaden kullanılabilir.

(iii) Performans / Analitik Çerezler
Performans ve analitik Çerezler, internet sitelerimizde ve uygulamalarımızda kullanıcı davranışlarının analiz edilmesi, internet sitemizin ve uygulamalarımızın iyileştirilmesi, tekil kullanıcı sayılarının tahmin edilmesi, en etkili arama motoru anahtar kelimelerinin tespit edilmesi, gezinme durumunuzun izlenmesi ve reklamların kullanıcılar üzerindeki etkisinin ölçümlenmesi amaçlarıyla kullanılabilen ve istatistiki ölçüme imkan veren Çerezler’dir. Söz konusu Çerezler Ay Marka veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından açık rızanıza istinaden kullanılabilir ve internet sitelerimizi, uygulamalarımızı, hizmetlerimizi ve tekliflerimizi sürekli olarak optimize ederek mümkün olan en iyi internet sitesi deneyimini size sunmamıza olanak sağlar.

(iv) Reklam / Pazarlama Çerezleri
Reklam / Pazarlama Çerezleri, kullanıcıların internet ortamındaki faaliyetlerinin izlenmesi, bu faaliyetlerin analiz edilmesi ve kullanıcıların profillenmesi yoluyla kullanıcıların tercih ve beğenilerine uygun daha ilgili çekici ve kişiye özel içerikler sunulması amaçlarıyla kullanılan Çerezler’dir. Söz konusu Çerezler Ay Marka veya üçüncü taraf iş ortakları tarafından açık rızanıza istinaden kullanılabilir ve yalnızca ilginizi çekebilecek reklam, kampanya, ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulmasını sağlar.

4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve İşlemenin Hukuki Sebepleri
Tanımlama Bilgisi Listesi
www.modelleshoes.com internet sitemizde yer alan çerezlerin kategorilerine uygun şekilde çerezleri sağlayan servis sağlayıcıları, çerez türleri, süresi ve ilgili çerezin kullanım amacı ile hukuki sebepleri aşağıda yer alan tablolarda listelenmektedir. Bununla birlikte, elektronik ticaret ortamının getirilerinden biri olarak aşağıda listelenen çerezler ile internet sitemizi ziyaret ettiğiniz tarihte internet sitesinde mevcut olan çerezlerden bazıları bakımından farklılık söz konusu olabilecektir. Bizler her halükarda, işbu Aydınlatma Metni’ni güncel çerezlerle uyumlu tutmak adına azami gayreti gösteriyor ve işbu Aydınlatma Metni’ni belirli aralıklarla güncelliyoruz. Her halükarda, internet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin en güncel ve detaylı bilgilere internet sitemizi ziyaret ettiğiniz anda Çerez Yönetim Paneli üzerinden erişebilirsiniz.
Zorunlu Çerezler
Zorunlu tanımlama bilgileri çevrim içi mecralarımızın çalışması ve talep etmiş olduğunuz bilgi toplumu hizmetlerinin (örn log in olma, form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması, ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amaçlarıyla kullanımı zorunlu olan tanımlama bilgileridir ve bu nedenle açık rıza hukuki şartına dayanmamaktadır. Tarayıcı ayarlarınızı bu tanımlama bilgilerini engelleyecek veya sizi uyaracak şekilde belirleyebilirsiniz. Ancak bu durumda internet sitemizin bazı bölümleri çalışmayabilecektir. Yalnızca internet sitesinin veya uygulamanın hedef kitlesini ölçmek ve anonim istatistikler üretmek ile sınırlı amaçlarla kullanılan birinci taraf performans analitik tanımlama bilgilerinin zorunlu tanımlama bilgileri kapsamında değerlendirildiğini hatırlatmak isteriz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR